lâu man ngoại đạo

Phật Quang Đại Từ Điển

(髏鬘外道) Một trong các ngoại đạo ở Ấn độ. Loại ngoại đạo này dùng xương đầu lâu của người làm vòng đeo quanh cổ. Thông thường họ ở những nơi cây khô, đống đá, gò mả, v.v… [X. Đại từ ân tự Tam tạng pháp sư truyện Q.4].