洛叉羅尼經 ( 洛lạc 叉xoa 羅la 尼ni 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)一卷,趙宋法賢譯。持此咒者則與持洛叉之諸佛之功德無異。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 一nhất 卷quyển , 趙triệu 宋tống 法pháp 賢hiền 譯dịch 。 持trì 此thử 咒chú 者giả 。 則tắc 與dữ 持trì 洛lạc 叉xoa 之chi 諸chư 佛Phật 之chi 功công 德đức 無vô 異dị 。