[金*本]羅摩禍羅 ( [金*本] 羅la 摩ma 禍họa 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (物名)譯曰珊瑚。慧苑音義上曰:「珊瑚梵本正云鉢羅摩禍羅,寶樹之名,其樹身幹枝葉條華皆紅色。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 物vật 名danh ) 譯dịch 曰viết 珊san 瑚hô 。 慧tuệ 苑uyển 音âm 義nghĩa 上thượng 曰viết : 「 珊san 瑚hô 梵Phạm 本bổn 正chánh 云vân 鉢bát 羅la 摩ma 禍họa 羅la , 寶bảo 樹thụ 之chi 名danh , 其kỳ 樹thụ 身thân 幹cán 枝chi 葉diệp 條điều 華hoa 皆giai 紅hồng 色sắc 。 」 。