[金*本]羅由他 ( [金*本] 羅la 由do 他tha )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)Parāyuta,又作波羅由他,數量名。俱舍頌疏世品五曰:「十那庾多為鉢羅由多。」本行集經十二曰:「波羅由他隋言數十萬億。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) Parāyuta , 又hựu 作tác 波ba 羅la 由do 他tha , 數số 量lượng 名danh 。 俱câu 舍xá 頌tụng 疏sớ 世thế 品phẩm 五ngũ 曰viết : 「 十thập 那na 庾dữu 多đa 為vi 鉢bát 羅la 由do 多đa 。 本bổn 行hạnh 集tập 經kinh 十thập 二nhị 曰viết 。 波ba 羅la 由do 他tha 隋tùy 言ngôn 數sổ 十thập 萬vạn 億ức 。 」 。