[金*本]羅底也 ( [金*本] 羅la 底để 也dã )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Pratyaya,譯曰緣。大日經疏十曰:「醯都(Hetu),因也。鉢羅底也,緣也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Pratyaya , 譯dịch 曰viết 緣duyên 。 大đại 日nhật 經kinh 疏sớ 十thập 曰viết : 「 醯hê 都đô ( Hetu ) , 因nhân 也dã 。 鉢bát 羅la 底để 也dã , 緣duyên 也dã 。 」 。