奇光如來 ( 奇kỳ 光quang 如Như 來Lai )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)小乘經所顯釋尊以外之唯一現在佛,過東方七恒河沙之佛土所出現者。增一阿含經二十九曰:「目連禮世尊足,即於如來前沒不現,往詣東方七恒河沙佛土,有佛名奇光如來,至真等正覺,出現彼土。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) 小Tiểu 乘Thừa 經kinh 所sở 顯hiển 釋thích 尊tôn 以dĩ 外ngoại 之chi 唯duy 一nhất 現hiện 在tại 佛Phật 過quá 東đông 方phương 。 七thất 恒 河hà 沙sa 之chi 佛Phật 土độ 所sở 出xuất 現hiện 者giả 。 增Tăng 一Nhất 阿A 含Hàm 。 經kinh 二nhị 十thập 九cửu 曰viết 目Mục 連Liên 。 禮lễ 世Thế 尊Tôn 足túc 。 即tức 於ư 如Như 來Lai 。 前tiền 沒một 不bất 現hiện 。 往vãng 詣nghệ 東đông 方phương 。 七thất 恒 河hà 沙sa 佛Phật 土độ 有hữu 佛Phật 名danh 奇kỳ 光quang 如Như 來Lai 至Chí 真Chân 。 等Đẳng 正Chánh 覺Giác 。 出xuất 現hiện 彼bỉ 土độ 。 」 。