寄花五淨 ( 寄ký 花hoa 五ngũ 淨tịnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (雜語)以花寄於色界第四禪之五淨天。則恒不萎。以世界之大風災亦不至此天故也。安樂集曰:「譬如寄花五淨,風日不萎,附水靈河,世旱不竭。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 雜tạp 語ngữ ) 以dĩ 花hoa 寄ký 於ư 色sắc 界giới 第đệ 四tứ 禪thiền 之chi 五ngũ 淨tịnh 天thiên 。 則tắc 恒 不bất 萎nuy 。 以dĩ 世thế 界giới 之chi 大đại 風phong 災tai 亦diệc 不bất 至chí 此thử 天thiên 故cố 也dã 。 安an 樂lạc 集tập 曰viết : 「 譬thí 如như 寄ký 花hoa 五ngũ 淨tịnh , 風phong 日nhật 不bất 萎nuy , 附phụ 水thủy 靈linh 河hà , 世thế 旱hạn 不bất 竭kiệt 。 」 。