犍陀菴羅 ( 犍kiền 陀đà 菴am 羅la )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (植物)樹名。翻梵語九曰:「犍陀菴羅樹,譯曰香果,見善見第三。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 植thực 物vật ) 樹thụ 名danh 。 翻phiên 梵Phạn 語ngữ 九cửu 曰viết : 「 犍kiền 陀đà 菴am 羅la 樹thụ , 譯dịch 曰viết 香hương 果quả , 見kiến 善thiện 見kiến 第đệ 三tam 。 」 。