有無四句 ( 有hữu 無vô 四tứ 句cú )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)第一有句。執必有我,即常見也。第二無句。執必無我身,是斷見也。第三亦句,執我身亦有亦無,是有無相違見也。第四非句。執我身非有非無,是戲論見也。見華嚴疏十六,三藏法數十八。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 第đệ 一nhất 有hữu 句cú 。 執chấp 必tất 有hữu 我ngã , 即tức 常thường 見kiến 也dã 。 第đệ 二nhị 無vô 句cú 。 執chấp 必tất 無vô 我ngã 身thân 是thị 斷đoạn 見kiến 也dã 。 第đệ 三tam 亦diệc 句cú , 執chấp 我ngã 身thân 亦diệc 有hữu 亦diệc 無vô 。 是thị 有hữu 無vô 相tướng 違vi 見kiến 也dã 。 第đệ 四tứ 非phi 句cú 。 執chấp 我ngã 身thân 非phi 有hữu 非phi 無vô 。 是thị 戲hí 論luận 見kiến 也dã 。 見kiến 華hoa 嚴nghiêm 疏sớ 十thập 六lục 三Tam 藏Tạng 法pháp 數sổ 十thập 八bát 。

Print Friendly, PDF & Email