有為無常 ( 有hữu 為vi 無vô 常thường )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)謂有為法轉變無常也。華嚴演義鈔十六下曰:「以有所作為故名有為,有為是無常。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 謂vị 有hữu 為vi 法pháp 。 轉chuyển 變biến 無vô 常thường 也dã 。 華hoa 嚴nghiêm 演diễn 義nghĩa 鈔sao 十thập 六lục 下hạ 曰viết : 「 以dĩ 有hữu 所sở 作tác 為vi 。 故cố 名danh 有hữu 為vi , 有hữu 。 為vi 是thị 無vô 常thường 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email