互為主伴 ( 互hỗ 為vi 主chủ 伴bạn )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)蓮華藏世界之大小釋迦互為主伴,金胎兩界之諸尊互為主伴,是乃華嚴所說十六緣起門之主伴具足相應門意也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 蓮liên 華hoa 藏tạng 世thế 界giới 之chi 大đại 小tiểu 釋Thích 迦Ca 互hỗ 為vi 主chủ 伴bạn , 金kim 胎thai 兩lưỡng 界giới 之chi 諸chư 尊tôn 互hỗ 為vi 主chủ 伴bạn , 是thị 乃nãi 華hoa 嚴nghiêm 所sở 說thuyết 十thập 六lục 緣duyên 起khởi 門môn 之chi 主chủ 伴bạn 具cụ 足túc 相tướng 應ưng/ứng 門môn 意ý 也dã 。

Print Friendly, PDF & Email