嬉戲菩薩 ( 嬉hi 戲hí 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)內四供養之一。見八供養條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 內nội 四tứ 供cúng 養dường 之chi 一nhất 。 見kiến 八bát 供cúng 養dường 條điều 。