寒山詩集 ( 寒hàn 山sơn 詩thi 集tập )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (書名)一卷,唐閭丘胤撰,寒山之遺偈。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 書thư 名danh ) 一nhất 卷quyển , 唐đường 閭lư 丘khâu 胤dận 撰soạn , 寒hàn 山sơn 之chi 遺di 偈kệ 。