黑蛇抱珠 ( 黑hắc 蛇xà 抱bão 珠châu )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (譬喻)喻眾生業報之因緣不同也。智度論八曰:「業報因緣各各不同。(中略)譬如黑蛇,而抱摩尼珠臥,有阿羅漢人乞食不得。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 譬thí 喻dụ ) 喻dụ 眾chúng 生sanh 業nghiệp 報báo 。 之chi 因nhân 緣duyên 不bất 同đồng 也dã 。 智trí 度độ 論luận 八bát 曰viết : 「 業nghiệp 報báo 因nhân 緣duyên 。 各các 各các 不bất 同đồng 。 ( 中trung 略lược ) 譬thí 如như 黑hắc 蛇xà , 而nhi 抱bão 摩ma 尼ni 珠châu 臥ngọa , 有hữu 阿A 羅La 漢Hán 人nhân 。 乞khất 食thực 不bất 得đắc 。 」 。