戒波羅蜜 ( 戒Giới 波Ba 羅La 蜜Mật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)戒者六波羅蜜之一。波羅蜜,譯曰度。渡生死海之義。戒為渡生死海之妙法,故云波羅蜜。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 戒giới 者giả 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 之chi 一nhất 。 波Ba 羅La 蜜Mật 譯dịch 曰viết 度độ 。 渡độ 生sanh 死tử 海hải 之chi 義nghĩa 。 戒giới 為vi 渡độ 生sanh 死tử 海hải 之chi 妙diệu 法Pháp 故cố 云vân 波Ba 羅La 蜜Mật 。

Print Friendly, PDF & Email