教曇彌經 ( 教giáo 曇đàm 彌di 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)教誡曇彌尊者之不法者。攝於中阿含經三十。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 教giáo 誡giới 曇đàm 彌di 尊Tôn 者Giả 之chi 不bất 法pháp 者giả 。 攝nhiếp 於ư 中Trung 阿A 含Hàm 經kinh 三tam 十thập 。

Print Friendly, PDF & Email