伽羅陀 ( 伽già 羅la 陀đà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)菩薩之位名。譯曰度邊地。羅什譯之仁王經下曰:「以六阿僧祇劫,集無量明波羅蜜故,入伽羅陀位,無相行,受持一切法。」吉藏疏五曰:「入伽羅陀者,此云度邊地也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 菩Bồ 薩Tát 之chi 位vị 名danh 。 譯dịch 曰viết 度độ 邊biên 地địa 。 羅la 什thập 譯dịch 之chi 仁nhân 王vương 經kinh 下hạ 曰viết : 「 以dĩ 六lục 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 集tập 無vô 量lượng 明minh 波Ba 羅La 蜜Mật 故cố 。 入nhập 伽già 羅la 陀đà 位vị 無vô 相tướng 行hành 。 受thọ 持trì 一nhất 切thiết 法pháp 。 」 吉cát 藏tạng 疏sớ 五ngũ 曰viết : 「 入nhập 伽già 羅la 陀đà 者giả , 此thử 云vân 度độ 邊biên 地địa 也dã 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email