家家聖者 ( 家gia 家gia 聖thánh 者giả )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)同家家。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 同đồng 家gia 家gia 。