伽彌尼經 ( 伽già 彌di 尼ni 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)佛為伽彌尼天子說黑白之果報,如石與油,一沈一浮。攝於中阿含三。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 佛Phật 為vi 伽già 彌di 尼ni 天thiên 子tử 說thuyết 黑hắc 白bạch 之chi 果quả 報báo , 如như 石thạch 與dữ 油du , 一nhất 沈trầm 一nhất 浮phù 。 攝nhiếp 於ư 中Trung 阿A 含Hàm 三tam 。

Print Friendly, PDF & Email