假名菩薩 ( 假giả 名danh 菩Bồ 薩Tát )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)十信之菩薩也。十住已去為實行之菩薩。瓔珞經下曰:「佛子從不識始凡夫地,值佛菩薩教法,中起一念信,便發菩提心。是人爾時住前,名信想菩薩,亦名假名菩薩,亦名名字菩薩。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 十thập 信tín 之chi 菩Bồ 薩Tát 也dã 。 十thập 住trụ 已dĩ 去khứ 為vi 實thật 行hạnh 之chi 菩Bồ 薩Tát 。 瓔anh 珞lạc 經kinh 下hạ 曰viết : 「 佛Phật 子tử 從tùng 不bất 識thức 始thỉ 凡phàm 夫phu 地địa 值trị 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 。 教giáo 法pháp , 中trung 起khởi 一nhất 念niệm 信tín 。 便tiện 發phát 菩Bồ 提Đề 心tâm 。 是thị 人nhân 爾nhĩ 時thời 。 住trụ 前tiền , 名danh 信tín 想tưởng 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 名danh 假giả 名danh 菩Bồ 薩Tát 亦diệc 名danh 名danh 字tự 菩Bồ 薩Tát 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email