睹史多天 ( 睹đổ 史sử 多đa 天thiên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (界名)即兜率陀天,此翻知足。涅槃經曰:「此天,欲界最勝,故補處菩薩皆示生此天,為教化眾生故。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 界giới 名danh ) 即tức 兜Đâu 率Suất 陀Đà 天Thiên 。 此thử 翻phiên 知tri 足túc 。 涅Niết 槃Bàn 經Kinh 曰viết : 「 此thử 天thiên , 欲dục 界giới 最tối 勝thắng , 故cố 補bổ 處xứ 菩Bồ 薩Tát 。 皆giai 示thị 生sanh 此thử 天thiên , 為vi 。 教giáo 化hóa 眾chúng 生sanh 故cố 。 」 。