妙華三昧 ( 妙diệu 華hoa 三tam 昧muội )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)百八三昧之一。智度論四十七曰:「妙華三昧者,如樹華敷開令樹嚴飾,得此三昧。諸三昧中開諸功德華,以自莊嚴。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 百bách 八bát 三tam 昧muội 之chi 一nhất 。 智trí 度độ 論luận 四tứ 十thập 七thất 曰viết : 「 妙diệu 華hoa 三tam 昧muội 者giả , 如như 樹thụ 華hoa 敷phu 開khai 令linh 樹thụ 嚴nghiêm 飾sức 。 得đắc 此thử 三tam 昧muội 。 諸chư 三tam 昧muội 中trung 。 開khai 諸chư 功công 德đức 華hoa 。 以dĩ 自tự 莊trang 嚴nghiêm 。 」 。