以心灌頂 ( 以dĩ 心tâm 灌quán 頂đảnh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)謂以心傳心之灌頂也。又名秘密灌頂。大日經五偈曰:「第三以心授,悉離時方。」大日疏十五釋之曰:「師弟子俱得瑜伽,以心灌頂,猶如摩頂授記。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 謂vị 以dĩ 心tâm 傳truyền 心tâm 之chi 灌quán 頂đảnh 也dã 。 又hựu 名danh 秘bí 密mật 灌quán 頂đảnh 。 大đại 日nhật 經kinh 五ngũ 偈kệ 曰viết : 「 第đệ 三tam 以dĩ 心tâm 授thọ , 悉tất 離ly 時thời 方phương 。 」 大đại 日nhật 疏sớ 十thập 五ngũ 釋thích 之chi 曰viết : 「 師sư 弟đệ 子tử 俱câu 得đắc 瑜du 伽già , 以dĩ 心tâm 灌quán 頂đảnh , 猶do 如như 。 摩ma 頂đảnh 授thọ 記ký 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email