提舍尼 ( 提đề 舍xá 尼ni )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)Pratideśaniya,波羅提舍尼之略。七聚罪之第五。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) Pratideśaniya , 波ba 羅la 提đề 舍xá 尼ni 之chi 略lược 。 七thất 聚tụ 罪tội 之chi 第đệ 五ngũ 。

Print Friendly, PDF & Email