提和羅耶 ( 提đề 和hòa 羅la 耶da )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (佛名)Devarāja,譯曰天王。薩曇分陀利經曰:「調達。卻後阿僧祇劫當得作佛,號名提和羅耶,漢言天王。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 佛Phật 名danh ) Devarāja , 譯dịch 曰viết 天thiên 王vương 。 薩tát 曇đàm 分phân 陀đà 利lợi 經kinh 曰viết 。 調Điều 達Đạt 。 卻khước 後hậu 阿a 僧tăng 祇kỳ 劫kiếp 。 當đương 得đắc 作tác 佛Phật 。 號hiệu 名danh 提Đề 和Hòa 羅La 耶Da 。 漢hán 言ngôn 天thiên 王vương 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email