提婆為天 ( 提đề 婆bà 為vi 天thiên )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (故事)西域記五記提婆到中天竺鉢羅耶伽國一伽藍,與外道為循環論而服之。見我天爾狗條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 故cố 事sự ) 西tây 域vực 記ký 五ngũ 記ký 提đề 婆bà 到đáo 中trung 天Thiên 竺Trúc 鉢bát 羅la 耶da 伽già 國quốc 一nhất 伽già 藍lam , 與dữ 外ngoại 道đạo 為vi 循tuần 環hoàn 論luận 而nhi 服phục 之chi 。 見kiến 我ngã 天thiên 爾nhĩ 狗cẩu 條điều 。

Print Friendly, PDF & Email