Dẫn Tới Khổ Đau Không Tránh Được

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To lead to inevitable sufferings.