曇摩蜜多 ( 曇đàm 摩ma 蜜mật 多đa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Dharmamitra,比丘名。譯曰法秀,罽賓國人。見高僧傳二。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 比Bỉ 丘Khâu 名danh 。 譯dịch 曰viết 法pháp 秀tú 罽Kế 賓Tân 國Quốc 人nhân 。 見kiến 高cao 僧Tăng 傳truyền 二nhị 。

Print Friendly, PDF & Email