曇摩耶舍 ( 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Dharmayaśas,比丘名。高僧傳一曰:「曇摩耶舍,此云法明,罽賓人也。」開元錄四曰:「曇摩耶舍,秦言法稱。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 比Bỉ 丘Khâu 名danh 。 高cao 僧Tăng 傳truyền 一nhất 曰viết : 「 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá , 此thử 云vân 法pháp 明minh , 罽kế 賓tân 人nhân 也dã 。 」 開khai 元nguyên 錄lục 四tứ 曰viết : 「 曇đàm 摩ma 耶da 舍xá , 秦tần 言ngôn 法pháp 稱xưng 。 」 。

Print Friendly, PDF & Email