大波羅蜜 ( 大đại 波Ba 羅La 蜜Mật )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)菩薩於第八地以上所修之十波羅蜜也。任運無功用之德稱為大。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 菩Bồ 薩Tát 於ư 第đệ 八Bát 地Địa 。 以dĩ 上thượng 所sở 修tu 之chi 十thập 波Ba 羅La 蜜Mật 也dã 。 任nhậm 運vận 無vô 功công 用dụng 之chi 德đức 稱xưng 為vi 大đại 。