陀羅尼藏 ( 陀đà 羅la 尼ni 藏tạng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)六波羅蜜經所說五藏之一。為真言陀羅尼之法藏,五藏中此為最上醍醐之教法,據之而立真言宗。見五藏條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 六Lục 波Ba 羅La 蜜Mật 經Kinh 。 所sở 說thuyết 五ngũ 藏tạng 之chi 一nhất 。 為vi 真chân 言ngôn 陀đà 羅la 尼ni 之chi 法Pháp 藏tạng 五ngũ 藏tạng 中trung 此thử 為vi 最tối 上thượng 醍đề 醐hồ 之chi 教giáo 法pháp , 據cứ 之chi 而nhi 立lập 真chân 言ngôn 宗tông 。 見kiến 五ngũ 藏tạng 條điều 。