陀羅尼形 ( 陀đà 羅la 尼ni 形hình )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)謂如來萬德輪圓具足之總持身也。大疏十八曰:「陀羅尼形者,謂總束真言輪而以為身,即成智門身也。」義釋十三曰:「陀羅尼形者,謂總成向來真言輪,而以為身,即成普門身也。由住此總持身故,於一切眾生前,示所喜見身,說所稱機之法,無有差謬,同入佛智也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 謂vị 如Như 來Lai 萬vạn 德đức 輪luân 圓viên 具cụ 足túc 之chi 總tổng 持trì 身thân 也dã 。 大đại 疏sớ 十thập 八bát 曰viết 。 陀đà 羅la 尼ni 形hình 者giả , 謂vị 總tổng 束thúc 真chân 言ngôn 輪luân 而nhi 以dĩ 為vi 身thân , 即tức 成thành 智trí 門môn 身thân 也dã 。 」 義nghĩa 釋thích 十thập 三tam 曰viết 。 陀đà 羅la 尼ni 形hình 者giả , 謂vị 總tổng 成thành 向hướng 來lai 真chân 言ngôn 輪luân , 而nhi 以dĩ 為vi 身thân , 即tức 成thành 普phổ 門môn 身thân 也dã 。 由do 住trụ 此thử 總tổng 持trì 身thân 故cố 於ư 一nhất 切thiết 眾chúng 生sanh 。 前tiền , 示thị 所sở 喜hỷ 見kiến 身thân 。 說thuyết 所sở 稱xưng 機cơ 之chi 法pháp , 無vô 有hữu 差sai 謬mậu , 同đồng 入nhập 佛Phật 智trí 也dã 。 」 。