[颱-台+犮]陀和 ( [颱-台+犮] 陀đà 和hòa )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (菩薩)又作婆陀和,跋陀婆羅,跋陀羅婆梨。菩薩名。譯曰賢護。見賢護條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 菩Bồ 薩Tát ) 又hựu 作tác 婆bà 陀đà 和hòa 跋Bạt 陀Đà 婆Bà 羅La 。 跋bạt 陀đà 羅la 婆bà 梨lê 。 菩Bồ 薩Tát 名danh 。 譯dịch 曰viết 賢Hiền 護Hộ 。 見kiến 賢Hiền 護Hộ 條điều 。