鳩摩羅時婆 ( 鳩cưu 摩ma 羅la 時thời 婆bà )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)又作鳩摩羅耆婆、鳩摩羅什婆。同名有三人:一為佛在世大醫之名。舊稱耆婆、耆域。譯曰活命童子。二為受佛活育記別之童子。俱舍論五曰:「佛所記別達弭羅。(中略)鳩摩羅時婆。」同光記五曰:「鳩摩羅,此言童子。時婆,此云活命,名活命童子。」三即羅什三藏。譯曰童壽。見鳩摩羅什條。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) 又hựu 作tác 鳩cưu 摩ma 羅la 耆kỳ 婆bà 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 婆bà 。 同đồng 名danh 有hữu 三tam 人nhân 一nhất 為vi 佛Phật 。 在tại 世thế 大đại 醫y 之chi 名danh 。 舊cựu 稱xưng 耆kỳ 婆bà 耆Kỳ 域Vực 。 譯dịch 曰viết 活hoạt 命mạng 童đồng 子tử 。 二nhị 為vi 受thọ 佛Phật 活hoạt 育dục 記ký 別biệt 之chi 童đồng 子tử 。 俱câu 舍xá 論luận 五ngũ 曰viết : 「 佛Phật 所sở 記ký 別biệt 達đạt 弭nhị 羅la 。 ( 中trung 略lược ) 鳩cưu 摩ma 羅la 時thời 婆bà 。 」 同đồng 光quang 記ký 五ngũ 曰viết : 「 鳩cưu 摩ma 羅la , 此thử 言ngôn 童đồng 子tử 。 時thời 婆bà , 此thử 云vân 活hoạt 命mạng , 名danh 活hoạt 命mạng 童đồng 子tử 。 」 三tam 即tức 羅la 什thập 三Tam 藏Tạng 。 譯dịch 曰viết 童đồng 壽thọ 。 見kiến 鳩Cưu 摩Ma 羅La 什Thập 條điều 。