鳩摩羅設摩 ( 鳩cưu 摩ma 羅la 設thiết 摩ma )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (人名)Kumāraśarman,詩人名。玄應音義二十五曰:「鳩摩羅設摩,此云童寂。多造詩詠者。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 人nhân 名danh ) Kumāraśarman , 詩thi 人nhân 名danh 。 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 五ngũ 曰viết : 「 鳩cưu 摩ma 羅la 設thiết 摩ma , 此thử 云vân 童đồng 寂tịch 。 多đa 造tạo 詩thi 詠vịnh 者giả 。 」 。