Cưu Cưu Tra

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Kukkuta (skt)—Loài kê điểu—A fowl.