宮毘羅大將 ( 宮cung 毘tỳ 羅la 大đại 將tướng )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (天名)藥師如來十二神將之一。宋譯藥師經曰:「金毘羅大將。」善珠之藥師經鈔下曰:「宮毘羅大將,宋譯本云名金毘羅。宮金不同,傳梵本經重為異。」(宋本今不傳)。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 天thiên 名danh ) 藥dược 師sư 如Như 來Lai 十thập 二nhị 神thần 將tướng 之chi 一nhất 。 宋tống 譯dịch 藥dược 師sư 經kinh 曰viết : 「 金kim 毘tỳ 羅la 大đại 將tướng 。 」 善thiện 珠châu 之chi 藥dược 師sư 經kinh 鈔sao 下hạ 曰viết : 「 宮cung 毘tỳ 羅la 大đại 將tướng 宋tống 譯dịch 本bổn 云vân 名danh 金kim 毘tỳ 羅la 。 宮cung 金kim 不bất 同đồng , 傳truyền 梵Phạm 本bổn 經kinh 重trọng 為vi 異dị 。 」 ( 宋tống 本bổn 今kim 不bất 傳truyền ) 。