Cực Đoan Đam Mê Lạc Thú

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

The extreme of indulgence in pleasure.