瞿沙經 ( 瞿cù 沙sa 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)玄應音義二十三曰:「瞿沙此云妙音,人名也,從人名經也。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 玄huyền 應ưng/ứng 音âm 義nghĩa 二nhị 十thập 三tam 曰viết : 「 瞿cù 沙sa 此thử 云vân 妙diệu 音âm , 人nhân 名danh 也dã , 從tùng 人nhân 名danh 經kinh 也dã 。 」 。