瞿嚧者那 ( 瞿cù 嚧rô 者giả 那na )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (飲食)Gorocanā,藥名。譯曰牛黃。最勝王經七曰:「瞿盧折娜。」陀羅尼集十曰:「瞿嚧者那。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 飲ẩm 食thực ) Gorocanā , 藥dược 名danh 。 譯dịch 曰viết 牛ngưu 黃hoàng 。 最tối 勝thắng 王vương 經kinh 七thất 曰viết : 「 瞿cù 盧lô 折chiết 娜na 。 陀đà 羅la 尼ni 。 集tập 十thập 曰viết : 「 瞿cù 嚧rô 者giả 那na 。 」 。