Cư Luân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Ajnata-Kaudinya (skt)—A Nhã Kiều Trần Như.