Củ Củ Tra Ế Thuyết La

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Kukkutesvara (skt)—See Củ Củ Tra (2).