瞿枳羅經 ( 瞿cù 枳chỉ 羅la 經kinh )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (經名)俱枳羅陀羅尼經之異名。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 經kinh 名danh ) 俱câu 枳chỉ 羅la 陀đà 羅la 尼ni 經kinh 之chi 異dị 名danh 。