Côn Lôn

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Đảo Côn Lôn trong biển Nam Hải—Condre island in the South China Sea.