Chuyển Diệu Pháp Luân

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Turning the Wonderful Dharma-wheel.