Chú Tiêu Tai Cát Tường

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Disaster Eradicating Auspicious Spirit Mantra.