Cho Phép

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

To permit—To allow—To authorize—To empower—To enable—To let.