隻履西歸 ( 隻chỉ 履lý 西tây 歸quy )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (故事)傳燈錄曰:「後魏孝明帝太和十九年,達磨大師於禹門千聖寺端坐而化,其徒為之葬熊耳山,起塔於定林寺。後二年,魏宋雲奉使西域,回,遇師於葱嶺,手攜隻履,翩翩獨逝。問師何往?曰:西天去。雲具奏其事,帝令啟壙視之,惟見空棺,一革履存焉。」

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 故cố 事sự ) 傳truyền 燈đăng 錄lục 曰viết : 「 後hậu 魏ngụy 孝hiếu 明minh 帝đế 太thái 和hòa 十thập 九cửu 年niên , 達đạt 磨ma 大đại 師sư 於ư 禹vũ 門môn 千thiên 聖thánh 寺tự 端đoan 坐tọa 而nhi 化hóa , 其kỳ 徒đồ 為vi 之chi 葬táng 熊hùng 耳nhĩ 山sơn , 起khởi 塔tháp 於ư 定định 林lâm 寺tự 。 後hậu 二nhị 年niên , 魏ngụy 宋tống 雲vân 奉phụng 使sử 西tây 域vực , 回hồi , 遇ngộ 師sư 於ư 葱thông 嶺lĩnh , 手thủ 攜huề 隻chỉ 履lý , 翩 翩 獨độc 逝thệ 。 問vấn 師sư 何hà 往vãng ? 曰viết : 西tây 天thiên 去khứ 。 雲vân 具cụ 奏tấu 其kỳ 事sự , 帝đế 令linh 啟khải 壙khoáng 視thị 之chi , 惟duy 見kiến 空không 棺quan , 一nhất 革cách 履lý 存tồn 焉yên 。 」 。