Chánh Địa Bộ

Từ Điển Phật Học Thiện Phúc (Việt – Anh) :::: Tổ Đình Minh Đăng Quang

Mahisasakah (skt)—See Hóa Địa Bộ.