真無漏智 ( 真chân 無vô 漏lậu 智trí )

Phật Học Đại Từ Điển

NGHĨA TIẾNG HÁN

 (術語)佛菩薩之無漏智對於二乘之無漏智謂之真無漏智。此以二乘不斷法執,不滅所知障,非真之無漏智也。

NGHĨA HÁN VIỆT

  ( 術thuật 語ngữ ) 佛Phật 菩Bồ 薩Tát 之chi 無vô 漏lậu 智trí 對đối 於ư 二nhị 乘thừa 之chi 無vô 漏lậu 智trí 謂vị 之chi 真chân 無vô 漏lậu 智trí 。 此thử 以dĩ 二nhị 乘thừa 不bất 斷đoạn 法pháp 執chấp , 不bất 滅diệt 所sở 知tri 障chướng , 非phi 真chân 之chi 無vô 漏lậu 智trí 也dã 。